Kalendarz

Środa 1 Czerwca 2016 r.  

Wyszukiwarka

Imieniny

Jakuba, Justyny, Konrada
Pogotowie wodociągowe
994

Nawigacja

   /   AKTUALNOŚCI   /   

Treść strony


Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”

Zadanie „Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany koszt realizacji zadania w roku 2016 wynosi 21 069 zł (netto). Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na które Spółka otrzymała dotację  w kwocie  9.200 zł.

Akcja edukacyjna została podzielona na dwa cykle i skierowana do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Bolesławiec.

 

link do strony Funduszu www.wfosigw.pl


 

Nowa Taryfa dla Miasta i Gminy Bolesławiec od 01 stycznia 2016


 

Nowa Taryfa dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski od 01 stycznia 2016


 


 

PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Liderem Rozwoju Regionalnego

 

     W dniach 05–06.11.2015r. w Łodzi, odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, który zgromadził około 800 uczestników. Założeniem organizatorów było skupienie się na kierunkach rozwoju polskiej gospodarki i nauki oraz na szukaniu obszarów do współpracy, szczególnie w zakresie innowacyjności. Prezes Józef Król był członkiem Rady Programowej Kongresu.

    W trakcie Kongresu odbyła się też uroczystość wręczenia nagród - Lider Rozwoju Regionalnego

Nasze Przedsiębiorstwo otrzymało to zaszczytne wyróżnienie, które odebrał Józef Król, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w  Bolesławcu Sp. z o.o.


 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - nowa funkcjonalność w PWiK

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w B-cu Sp. z o.o. z dniem 21 września 2015 roku uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-BOK.

Każdy Nasz Odbiorca, który posiada dostęp do internetu może zalogować się do systemu, aby sprawdzić obecny stan konta oraz faktury.

Wystarczy zapoznać się z Regulaminem usługi e-BOK oraz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny naszej stronie www.pwik.boleslawiec.pl w zakładce e-BOK.

 

Zalety rejestracji w e-BOK: 

  • prosty i wygodny sposób kontrolowania należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury, kwota faktury i termin płatności);
  • możliwość sprawdzenia odczytów;
  • możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta.

Dostęp do elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK możliwy jest poprzez stronę główną www.pwik.boleslawiec.pl lub bezpośrednio przez ebok.pwik.boleslawiec.pl.

 

Już teraz zapraszamy do korzystania z e-BOK. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu:

 

BOK Bolesławiec                 75 734 10 00, 75 734 10 01

BOK Lwówek Śl.                 75 612 10 67,  75 612 10 08


 

Modernizacja Roku dla PWiK

Bolesławiec, 31 sierpnia 2015 rok  

 Nagrody „Modernizacja Roku” wręczone

        Mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XIX Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2014”.

Główną nagrodę w kategorii Ochrona Środowiska otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o. za modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rakowicach koło Bolesławca.

Nagrodę w postaci pięknej statuetki i dyplomu, z rąk ministra, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Jerzego Kulińskiego odebrał Prezes Spółki Józef Król.

Tytuł „Modernizacja Roku 2014” wręczono w 13 kategoriach. W XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu zgłoszono 762 realizacje. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Inż. Adama Podhoreckiego zakwalifikowało 60 realizacji. Reprezentanci tych modernizacji czyli przedstawiciele Inwestorów, Wykonawców i Projektantów byli uczestnikami wielkiej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie wręczano wyróżnienia dla finalistów i nagrody główne w poszczególnych kategoriach. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Doroczne konkursy „Modernizacja Roku” organizowane są przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Temu przedsięwzięciu patronują między innymi, Prezydent Rzeczy Pospolitej Polskiej, Ministerstwa - Infrastruktury i Rozwoju, Edukacji Narodowej, Główni Inspektorzy - Ochrony Środowiska i Nadzoru Budowlanego.

Nasz zmodernizowany w 2014 roku obiekt SUW Rakowice do konkursu zgłosił Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Pan Marek Skorupa.

SUW Rakowice to najnowocześniejsza stacja uzdatniania wody w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa o ciągłej analizie jakości wody, zasilana z 13 głębinowych studni w systemie lewarowym / w studniach nie ma pomp/. Stacja ma zdolność produkcyjną 10 000 m3 zdrowej smacznej wody na dobę. Jest najważniejszą w systemie pięciu Stacji Uzdatniania Wody obsługujących Miasto i Gminę Bolesławiec.


 

Szanowny Panie Prezesie,


z przyjemnością informujemy, że Państwa przedsiębiorstwo zajęło X miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych "Wodociągi Polskie", organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Państwa wpływ na rozwój regionu oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców zaowocowały znalezieniem się wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce.

W trakcie badania pod uwagę brane były: wskaźnik procentowy skanalizowania aglomeracji, działania edukacyjne dla mieszkańców, działania promocyjne w zakresie jakości wody, posiadana infrastruktura badawcza oraz nakłady na inwestycje finansowana z Unii Europejskiej. Wyniki rankingu zostaną opublikowane na łamach "Forum Przedsiębiorczości" w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz "Biznes Plus" w Gazecie Wyborczej.

 

 

 


 

NOWA USŁUGA - wykonywanie napraw punktowych metodą bezwykopową - PAKER

Paker wykorzystywany jest w naprawach punktowo-liniowych sieci kanalizacyjnych, w metodach bezwykopowych. W rurociągu, na jego wewnętrznej powierzchni, tworzona jest wykładzina z maty nasączonej żywicą i dopasowanej do kształtu remontowanego odcinka kanału. Utwardzona chemicznie mata uszczelnia wszelkie pęknięcia. Przyjmuje i pełni rolę zastępczego przewodu zapobiegając infiltracji wód gruntowych i eksfiltracji ścieków do środowiska. W skład zestawu do uszczelniania rurociągów wchodzą:
więcej

 

Informacja o stanie realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec”.

więcej

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec


 

Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”

Zadanie „Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 16.434,70 zł (netto). Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na które Spółka otrzymała dotację  w kwocie     10.200 zł.

Akcja edukacyjna została podzielona na dwa cykle i skierowana do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Bolesławiec.

 

www.wfosigw.pl

 


 

V wieków bolesławieckich wodociągów i kanalizacji

Z okazji jubileuszu „V wieków bolesławieckich wodociągów i kanalizacji”, do Bolesławca przyjechało 10 firm wodociągowo-kanalizacyjnych. Nasza spółka prezentowała swoje osiągnięcia i dzieliła się zdobytym doświadczeniem. Jubileusz zorganizowany został pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana.

więcej

 

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – przygotowanie dokumentacji


 

Mobilna kurtyna wodna na bolesławieckim Rynku

 

Od czwartku, 17 lipca na bolesławieckim Rynku działa mobilna kurtyna wodna. Kurtyna zużywa minimalne ilości wody, a sprawia frajdę i dzieciom, i dorosłym. Jest to urządzenie mobilne, więc będzie montowane tylko w czasie upałów.

 

 


 


 

Nowa taryfa dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski od 01 maja 2014

 

Uchwałą nr XLV/475/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014r. zatwierdzone zostały taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od 1maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015


 

Nowy numer faksu

Uprzejmie informujemy, iż nasza Spółka posiada nowy numer faksu

      75 640 19 11

 


 

Biuro Obsługi Klienta w Lwówku Śląskim

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Spółka z dniem 01 maja 2014 roku rozszerza swoją działalność o teren Miasta         i Gminy w Lwówku Śląskim.

Od dnia 05 maja 2014 roku funkcjonuj Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa przy ul. Krótkiej 1.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 75 612 10 67 lub 75 612 10 08.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług (cennik usług dodatkowych).


 

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „SUW Rakowice”

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o. przy wsparciu finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

realizuje zadanie pn:

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „SUW Rakowice”

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7 639,8 tys. zł. Na wykonanie inwestycji WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił pożyczki w wysokości 4 580,0 tys. zł.

Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2014r.

www.wfosigw.wroclaw.pl


 

Nagrody za przystąpienie do usługi e-Faktura

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2014 roku odbyło się losowanie nagród dla osób, które do dnia 31.12.2013 roku przystąpiły do usługi e-Faktura.

W losowaniu udział wzięło 496 Odbiorców. W wyniku przeprowadzonego losowania wyłonieni zostali trzej zwycięzcy o podanych poniżej Numerach Odbiorcy Usług*:

562593

562638

700435

*"Nr Odbiorcy Usług"  to 6-cyfrowy numer znajdujący się na fakturze pod nazwą "NABYWCA:"

 

Odbiorcom wyłonionym w drodze losowania przyznano ufundowane przez Spółkę trzy nagrody w postaci tabletów TB Touch Aqua 7, łączących ze sobą małe wymiary i wysoką wydajność.

Skorzystaj z wygodnej i ekologicznej formy otrzymywania informacji o swoich płatnościach

już dziś zamów swoją e-Fakturę

 

Regulamin losowania nagród

 

 


 

Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”

Zadanie „Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 17.464 zł (netto). Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na które Spółka otrzymała dotację  w kwocie 6 900 zł.

Akcja edukacyjna została podzielona na dwa cykle i skierowana do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Bolesławiec.

www.wfosigw.pl


Od dnia 06 listopada 2013 roku realizujemy płatności w kasie przy użyciu płatniczych kart bankowych

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż:

od dnia 06 listopada 2013r. w KASIE SPÓŁKI przy ul. Łasickiej 17 został zamontowany terminal, który umożliwia realizowanie płatności przy użyciu płatniczych kart bankowych - VISA, Visa Elektron, V PAY,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro i innych.

Płatności kartą bankową można realizować za faktury dotyczące usług świadczonych przez Spółkę, jak również z tytułu innych zobowiązań wobec Spółki.

 


 

Bolesławianka - woda z kranu nie gorsza od butelkowanej - mamy na to dowody

Życie rozwinęło się w wodzie i nadal jest od niej zależne. Woda jest głównym składnikiem organizmu

więcej

 

Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”

Zadanie „Akcja edukacyjna pn. „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

więcej

 

Nowe "WUKO" - zakup zestawu serwisowego do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. w grudniu 2012 roku w wyniku odbytego przetargu zakupiło samochód specjalny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych wpustów ulicznych marki FFG o wdzięcznej nazwie Elephant czyli słoń.

więcej

 

SYSTEM RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby usprawnić i ułatwić Naszym Odbiorcom współpracę z nami.

więcej

 

Opłaty za deszczówkę przesunięte w czasie

W 2012 roku nie będą jeszcze wprowadzone opłaty za ścieki powstałe z wód opadowych.

Analiza ankiet otrzymanych od klientów, konsultacje społeczne oraz konsultacje z właścicielami spowodowały, że w nowej taryfie opłat przygotowanej na 2012 rok, nie znajdzie się  pozycja ...

 

więcej

Dbajmy wspólnie o drożność naszej kanalizacji

Dbając o dobro i zadowolenie naszych usługobiorców apelujemy, aby zwrócić szczególną uwagę na to, co wrzucamy do toalet. Pamiętajmy, że każda, nie podlegająca rozdrobnieniu rzecz, trafiająca do WC, powoduje zator i zmniejszenie drożności przewodów kanalizacyjnych, co jest podstawowym powodem zgłaszanych przez Państwa awarii systemu kanalizacji sanitarnej, oraz wzrostu opłat za odbiór ścieków.

 

 


Ogłoszenie o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. w sprawie
ZAKAZU WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

 

 

 

więcej

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.
ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec
Dane adresowe

sekretariat 75 734 1010, fax 75 640 1911
BOK Bolesławiec 75 734 1000
BOK Lwówek Śl. 75 612 1067

Licznik odwiedzin strony

Licznik odwiedzin

Jesteś 962601 osobą
odwiedzającą naszą stronę
Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
Bolesławiec 7 - 15
Lwówek Śląski 8 - 16