PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Historia

Menu dodatkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. posiada długą i bogatą tradycję sięgającą aż XVI wieku.

 • fragmenty drewnianego rurociągu z XVIw.

 

Pierwsze wzmianki o wodociągach miejskich w Bolesławcu pochodzą z roku 1565. Wtedy właśnie wybudowano pierwszy wodociąg o grawitacyjnym systemie działania, który wykonano z drewnianych przewodów. Służył on do zasilenia w wodę 148 domów oraz 9 otwartych zbiorników.

   

Jednak zupełnie unikalnym w skali europejskiej przedsięwzięciem było zapoczątkowanie w roku 1531 budowy sieci kanalizacyjnej, instalacje te lokalizowano na zapleczach parceli jako kryte przewody, którymi odprowadzano ścieki grawitacyjne do rzeki Bóbr.

 • Głaz narzutowy z wyrytą datą 1531,
  na pamiątkę wybudowania sieci kanalizacyjnej
  i wodociągów miejskich

  

Na skwerku, przy ul. Bankowej  zobaczyć można głaz narzutowy z wyrytą datą 1531, na pamiątkę wybudowania sieci kanalizacyjnej i wodociągów miejskich.

  

Pierwsze ślady pisane o odprowadzaniu ścieków na terenie Miasta Bolesławca napotkano już w 1492 roku.

  

Przedsiębiorstwo w okresie powojennym przechodziło różnego rodzaju reorganizacje i zmiany statusu prawnego. W latach 50-tych i 60-tych wodociągi funkcjonowały jako Zakład będący częścią składową dużego Przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sferze gospodarki komunalnej tzw. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
 

W latach 70-tych początkowo działały jako zamiejscowy oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwie Estetyki Miast w Jeleniej Górze. W 1975 roku stały się częścią Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast w 1976 roku weszły w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze.
   
Od 1993 roku Wodociągi Bolesławieckie funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.

 

 • Budynek administracyjny ul. Łasicka 17 do 2001r. (przed modernizacją)
 • Budynek administracyjny ul. Łasicka 17 po 2001r. (po modernizacji)
 • Baza Sprzętu i Transportu ul. Dolne Młyny 23 (przed rewitalizacją)
 • Baza Sprzętu i Transportu ul. Dolne Młyny 23 (po rewitalizacji)
 • SUW Modłowa (przed remontem)
 • SUW Modłowa (po remoncie)
 • SUW Modłowa - hala filtrów (przed remontem)
 • SUW Modłowa - hala filtrów (po remoncie)
 • Oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna (przed modernicacją)
 • Oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna (po modernizacji)

W listopadzie 2007 roku Minister Skarbu Państwa zapoczątkował proces komunalizacji PWiK podpisując akt jego komercjalizacji, na mocy którego utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w oparciu o przepisy prawa handlowego. Fakt ten spowodował powstanie PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jako następcy prawnego przedsiębiorstwa państwowego.

W październiku 2008 roku na mocy uchwały Rady Miasta Bolesławiec oraz Rady Gminy Bolesławiec został utworzony Związek Międzygminny „Bóbr”, w celu wykonywania publicznych zadań w zakresie dotyczącym m.in.:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę

 • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

 • ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi

 

W czerwcu 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa, a Związkiem Międzygminnym „Bóbr”  została zawarta Umowa nieodpłatnego przeniesienia  własności udziałów. Na mocy podpisanej umowy właścicielem PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. zostaje związek Międzygminny „Bóbr” obejmując 100% ogółu udziałów.

 • Miasto Bolesławiec
  Miasto Bolesławiec
 • Gmina Bolesławiec
  Gmina Bolesławiec
 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski
 • Miasto i Gmina Wleń
  Miasto i Gmina Wleń

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.