PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Kim jesteśmy

Menu dodatkowe

 • Budynek biurowy ul. Łasicka 17
  Budynek administracyjny ul. Łasicka 17

W listopadzie 2007 roku Minister Skarbu Państwa zapoczątkował proces komunalizacji PWiK podpisując akt jego komercjalizacji, na mocy którego utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w oparciu o przepisy prawa handlowego. Fakt ten spowodował powstanie PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jako następcy prawnego przedsiębiorstwa państwowego.

W październiku 2008 roku na mocy uchwały Rady Miasta Bolesławiec oraz Rady Gminy Bolesławiec został utworzony Związek Międzygminny „Bóbr”, w celu wykonywania publicznych zadań w zakresie dotyczącym m.in.:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
- ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi

W czerwcu 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa, a Związkiem Międzygminnym „Bóbr”  została zawarta Umowa nieodpłatnego przeniesienia  własności udziałów. Na mocy podpisanej umowy właścicielem PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. zostaje Związek Międzygminny „Bóbr” obejmując 100% ogółu udziałów.

W dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Lwówku Śląskim podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasto Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. w celu wspólnej z Miastem Bolesławiec i Gminą Bolesławiec realizacji zadania  własnego gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ostatecznie w dniu 26 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na którym podjęte zostały m.in.  uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  oraz zmiany aktu założycielskiego Spółki.

W dniu 26 września 2019 r. Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wleń do spółki PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w celu wspólnej z Miastem Bolesławiec, Gminą Bolesławiec oraz Gminą i Miastem Lwówek Śląski realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchwały w sprawie zmiany treści Aktu Założycielskiego Spółki oraz przyjęciu jego jednolitego tekstu.

 • Baza Sprzętu i Transportu przy ul. Dolne Młyny
  Baza Sprzętu i Transportu
 • Stacja Uzdatniania Wody ul. Modłowa 6
  Stacja Uzdatniania Wody "Modłowa"
 • Stacja Uzdatniania Wody w Rakowicach
  Stacja Uzdatniania Wody "Rakowice"
 • Stacja Uzdatniania Wody "Nowe"
 • Oczyszczalnia ścieków Graniczna

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.