PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Udziałowcy

Menu dodatkowe

UDZIAŁOWCY

Zgodnie z Umową Spółki z dnia 9 października 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.214.750 zł (trzydzieści milionów dwieście czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 604.295 (sześćset cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) równe i niepodzielne udziały o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, z czego:

  • Związek Międzygminny „BÓBR” obejmuje 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) udziałów
    o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 11.000.000, 00 zł (jedenaście milionów złotych), co stanowi 36,40 % kapitału zakładowego,
  • Gmina i Miasto Lwówek Śląski obejmuje 325.074 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 16.253.700,00 zł (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), co stanowi 53,79 % kapitału zakładowego.
  • Miasto i Gmina Wleń obejmuje 59.221 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.961.050,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), co stanowi 9,80 % kapitału zakładowego.

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.