PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: e-Faktura

Menu dodatkowe

A K C E P T A C J A

Dane Odbiorcy usług:

Imię i nazwisko / nazwa Odbiorcy usług: *
Adres: *
NIP
PESEL:
Nr Odbiorcy Usług wg faktury: *
Nr telefonu komórkowego: *

*"Nr Odbiorcy Usług"  to 6-cyfrowy numer znajdujący się na fakturze pod nazwą "NABYWCA: ___"


Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail

adres e-mail: *
 

W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości z systemu powiadomień SMS, zawierającego informację o:

  • wystawieniu faktury VAT za usługi PWiK,
  • zbliżającym się terminie płatności faktury VAT,
  • zaległych płatnościach,
  • awariach i planowanych pracach na sieciach wod-kan w miejscu zamieszkania Odbiorcy.

 funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Zaznacz odpowiednie *oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią "Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej" obowiązującym w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. i akceptuję jego treść.

W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2002r.Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania, a także iż podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Miejscowość, data *
 
Adres e-mail: *
 

 

Pole wypełnia PWiK

* pole wymagane


Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.