PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: O Spółce

Menu dodatkowe

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

 NIP: 612-000-44-23 REGON: 230051249

Sekretariat:
tel. 75 7341010, fax. 75 640 19 11  e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Biuro Obsługi Klienta

Bolesławiec ul. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy),  tel. 75 7341000,  75 7341001

                       Lwówek Śląski ul. Krótka 1, tel. 75 612 10 08, 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, tel. 75 612 10 11

        e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie wodociągowe:
tel. 994 czynny całą dobę

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki: 30 214 750,00 zł    KRS: 0000295640
 Millenium Bank S.A. Oddział we Wrocławiu Nr konta: 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864
 

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. jest:

zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW tj. ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Odpowiadając na potrzeby rynku i starając się spełniać potrzeby Klientów, Spółka wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZ).

    Dostarczana woda pochodzi z ujęć głębinowych. Dbając o wysoką jakość, Spółka systematycznie prowadzi badania wody ze wszystkich ujęć i sieci wodociągowej w nowoczesnym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
    Spółka zaspokaja również potrzeby miasta w zakresie odbioru  i oczyszczania ścieków, eksploatując oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, która posiada układ centralnego sterowania i wizualizacji procesu technologicznego.

    Mocne strony Spółki to profesjonalna kadra oraz wieloletnie doświadczenie. Bogaty potencjał techniczny pozwala na świadczenie dodatkowych usług, takich jak:

  • badania laboratoryjne wody i ścieków,
  • inspekcja sieci kamerą telewizyjną,
  • ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
  • czyszczenie wpustów ulicznych,
  • usługi asenizacyjne,
  • budowa sieci i przyłączy wod.-kan.,
  • diagnostyka sieci wodociągowej,
  • naprawa, regulacja i legalizacja wodomierzy,
  • projektowanie przyłączy wod-kan.

      Spółka odpowiada na potrzeby rynku  i stara się optymalnie spełniać oczekiwania klientów.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.