PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: O Spółce

Menu dodatkowe

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

 NIP: 612-000-44-23 REGON: 230051249

Sekretariat:
tel. 75 7341010, fax. 75 640 19 11  e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Biuro Obsługi Klienta

Bolesławiec ul. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy),  tel. 75 7341000,  75 7341001

                       Lwówek Śląski ul. Krótka 1, tel. 75 612 10 08, 75 612 10 67

        e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie wodociągowe:
tel. 994 czynny całą dobę

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki: 27 253 700,00 zł    KRS: 0000295640
 Millenium Bank S.A. Oddział we Wrocławiu Nr konta: 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864
 

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. jest:

zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW tj. ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Odpowiadając na potrzeby rynku i starając się spełniać potrzeby Klientów, Spółka wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZ).

    Dostarczana woda pochodzi z ujęć głębinowych. Dbając o wysoką jakość, Spółka systematycznie prowadzi badania wody ze wszystkich ujęć i sieci wodociągowej w nowoczesnym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
    Spółka zaspokaja również potrzeby miasta w zakresie odbioru  i oczyszczania ścieków, eksploatując oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, która posiada układ centralnego sterowania i wizualizacji procesu technologicznego.

    Mocne strony Spółki to profesjonalna kadra oraz wieloletnie doświadczenie. Bogaty potencjał techniczny pozwala na świadczenie dodatkowych usług, takich jak:

  • badania laboratoryjne wody i ścieków,
  • inspekcja sieci kamerą telewizyjną,
  • ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
  • czyszczenie wpustów ulicznych,
  • usługi asenizacyjne,
  • budowa sieci i przyłączy wod.-kan.,
  • diagnostyka sieci wodociągowej,
  • naprawa, regulacja i legalizacja wodomierzy,
  • projektowanie przyłączy wod-kan.

      Spółka odpowiada na potrzeby rynku  i stara się optymalnie spełniać oczekiwania klientów.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.