PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Podlewaj ogród taniej

Menu dodatkowe

Podlewaj ogród taniej

Warunkiem uzyskania zgody na podlicznik do odliczania wody zużytej bezpowrotnie (podlewanie ogrodu) jest posiadanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Następnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika, a po otrzymaniu warunków technicznych należy:

  • zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania
  • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku - instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z otrzymanym schematem (schemat) oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem może być przeznaczana tylko do podlewania lub pojenia zwierząt.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową, zlecenie na odbiór i oplombowanie podlicznika.
W umówionym terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza - podlicznika.
Wykonywanie odczytów, rozliczanie podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie za dodatkową opłatą - opłatą abonamentową według aktualnie obowiązującej taryfy.
Dokładnych wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu w Bolesławcu - 75 734 1000, we Lwówku Śląskim - 75 612 1008, we Wleniu - 75 612 10 11

UWAGA!

   
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.
Za odbiór, oplombowanie i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Pokrycie poniesionych nakładów pochodzić może tylko z rozliczenia znaczącego zużycia wody, za którą również trzeba zapłacić.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.