PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Wieloletnie plany

Menu dodatkowe

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz.1437 z poźn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. opracowuje dwa plany. Jeden dla terenu działania Związku Międzygminnego „Bóbr”, tj. dla gminy Bolesławiec i dla miasta Bolesławiec. Drugi plan dotyczy terenu gminy i miasta Lwówek Śląski.

Plany te określają:

 • planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
 • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
 • sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Dokumenty te są niezbędne przy planowaniu wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych, które z kolei są podstawą do kalkulacji taryf jako tzw. niezbędne przychody.

Zadania wymienione w planach obejmują m.in.:

 • rozbudowę, modernizację i renowację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich monitoring,
 • budowę sieci wodociągowej tranzytowej spinającej bolesławiecko-lwówecki system zaopatrzenia w wodę,
 • poprawę efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych odbiorników i budowę elektrowni fotowoltaicznych na terenach SUW i oczyszczalni ścieków,
 • przebudowę gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu,
 • modernizację sprzętu specjalistycznego do obsługi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • budowę nowych odcinków sieci wod-kan o długości do 150 m.

Realizacja w.w. zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów jakimi są:

 • uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
 • ciągła dostawa wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu,
 • odbiór i oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego, tzn. aby zapewnić ochronę wód powierzchniowych,
 • zaplanowanie sposobu zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni  ścieków zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa,
 • rozszerzenie usług na wskazane przez gminy obszary, co przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i obszarów przemysłowych w gminach.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.