PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Laboratorium

Menu dodatkowe

Laboratorium PWiK jest laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025. Działalność akredytowana jest określona w zakresie akredytacji Nr AB 747. Aktualny zakres znajduje się na stronie internetowej https://www.pca.gov.pl/

Laboratorium posiada zatwierdzony system jakości przez PPIS.  Prowadzi badania około 100 parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych, specjalizuje się w zakresie:

 • badania wody, w tym wody do spożycia i wody basenowej w zakresie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych
 • badania ścieków i gleb w zakresie analiz fizykochemicznych
 • osadów ściekowych  w zakresie analiz fizykochemicznych i  bakteriologicznych.

Świadczy usługi w zakresie pobierania próbek:

 • wody, w tym wody basenowej
 • ścieków, w tym próbki chwilowe i średniodobowe (pobierak kanałowy)

Wykonuje analizy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne obejmujące m. in.:

 • jakość wody wg wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.2017, poz.2294);
 • jakości ścieków wg wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także pry odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
 • jakości osadów ściekowych i gleby wg Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz. 257);
 • jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych wg Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t. j. Dz.U.2016 poz. 1757).

W ramach wewnętrznej działalności, laboratorium przeprowadza również kontrole dotyczące:

 • jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta na terenie miasta i gminy Bolesławiec i gminy i miasta Lwówek Śląski;
 • procesu technologicznego na stacjach uzdatniania SUW i oczyszczalniach ścieków w rejonie bolesławieckim i lwóweckim;
 • jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do rzeki Bóbr na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.