PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Laboratorium

Menu dodatkowe

Laboratorium powstało w 1964 roku. Zostało zlokalizowane w Stacji Uzdatniania Wody w Rakowicach. Wykonywane były podstawowe badania wody, tj. ph, żelazo, mangan, chlor, przez przeszkolonych operatorów ujęcia.

 

W roku 1968 został zatrudniony etatowy pracownik Laboratorium o wykształceniu chemicznym, którego zadaniem było wykonywanie dotychczasowych badań.


W 1980 roku PWiK wybudowało nową Stację Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu, do której zostało przeniesione Laboratorium i dodatkowo zatrudniono jeszcze jednego laboranta.

 

W 1988 roku PWiK podjęło się największej inwestycji w historii przedsiębiorstwa, tj. budowy oczyszczalni ścieków przy ulicy Granicznej 48 w Bolesławcu. W planach budowy ujęto lokalizację Laboratorium w budynku administracyjno- socjalnym oczyszczalni ścieków.

W 1993 roku Laboratorium zostało oddane do użytku, gdzie wykonywane były badania w zakresie wody i ścieków na potrzeby PWiK.

 

Od grudnia 2001 roku do kwietnia 2002 roku PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. adaptowało i modernizowało pomieszczenia w Stacji Uzdatniania Wody w Rakowicach w celu przystosowania do wykonywania badań mikrobiologicznych wody. Został zatrudniony etatowy pracownik z wykształceniem mikrobiologicznym.


W 2003 roku PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. podjęło decyzję o modernizacji Laboratorium przy ul. Granicznej 48 w Bolesławcu, celem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Po zakończeniu przebudowy, w 2004 roku rozszerzono zakres wykonywanych badań i zwiększono liczbę zatrudnionych pracowników. W czerwcu 2005 roku podjęto decyzję o ponownej modernizacji pracowni mikrobiologicznej w Rakowicach, celem spełnienia wymogów technicznych PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych badań oraz potwierdzenie kompetencji do ich wykonywania, Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
W dniach 27-28 kwietnia 2006 roku Laboratorium pomyślnie przeszło audit certyfikacyjny przeprowadzony przez auditorów Polskiego Cenntrum Akredytacji, czego wynikiem było uzyskanie akredytacji potwierdzone certyfikatem nr AB 747.
 

W strukturze organizacyjnej Laboratorium wyróżnione są dwie pracownie: fizykochemiczna i mikrobiologiczna, w których realizowane są badania wody, ścieków, osadów i gleby. Łącznie w Laboratorium zatrudnianych jest 9 osób.

Laboratorium świadczy usługi w zakresie poboru próbek oraz badań wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. Badania wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami lub według własnych procedur badawczych.

Do głównych zadań Laboratorium należy:

  • kontrola procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
  • kontroli jakości wody dostarczanej z sieci i bezpośrednio do Klienta,
  • kontroli jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, a także wykonywanie działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków umowy odnośnie jakości ścieków.

     

Naszym głównym celem jest:

  • utrzymywanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług,
  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium,
  • rozwój nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu badań.

Cele te wynikają z konsekwentnej realizacji Polityki Jakości PWiK i Polityki Jakości Laboratorium.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.