PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Laboratorium

Menu dodatkowe

Laboratorium PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. wdrożyło i utrzymuje system zarządzania, który zapewnia stałe spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Oceny funkcjonowania Laboratorium pod względem zgodności z przywołaną normą dokonała niezależna jednostka akredytująca – Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Pozytywna ocena wydana przez PCA potwierdza kompetencje, gwarantujące bezstronność, rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań, czego wyrazem jest uzyskany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 747.

Akredytowana działalność jest opisana w Zakresie Akredytacji Nr AB 747 dostępnym:

  • na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20747,podmiot.html

  • na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce „Laboratorium”:

https://www.pwik.boleslawiec.pl/plik,2507,zakres-akredytacji-laboratorium.pdf

Udokumentowany system jakości prowadzonych przez Laboratorium badań wody został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu – Decyzja nr 111/20 z dnia 06.03.2020 r.

Zakres usług Laboratorium obejmuje:

  • manualne pobieranie próbek oraz badania mikrobiologiczne, chemiczne, właściwości fizycznych i organoleptyczne wody do spożycia przez ludzi, według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
  • automatyczne i manualne pobieranie próbek oraz badania chemiczne i właściwości fizycznych ścieków przemysłowych, według wymagań Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1757)
  • automatyczne i manualne pobieranie próbek oraz badania chemiczne i właściwości fizycznych ścieków, wód opadowych i roztopowych, według wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
  • manualne pobieranie i badania mikrobiologiczne, chemiczne i właściwości fizycznych osadów ściekowych oraz badania chemiczne i właściwości fizycznych  gleb, według wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)

Szczegółowy zakres świadczonych usług został zawarty w Cenniku dostępnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce „Laboratorium”:

https://www.pwik.boleslawiec.pl/plik,2476,cennik-uslug-laboratorium-pwik.pdf

W ramach działalności dla Klienta wewnętrznego (Działu Utrzymania Urządzeń Wodociągowych – TUW) i Działu Utrzymania Urządzeń Kanalizacyjnych – TUK, Laboratorium przeprowadza pobieranie próbek i badania w celu potwierdzenia:

  • jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta na terenie miasta i gminy Bolesławiec oraz gminy i miasta Lwówek Śląski,
  • jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do rzeki Bóbr na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
  • prawidłowości realizacji procesów technologicznych na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków w rejonie bolesławieckim i lwóweckim.

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.