PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: FUNDUSZE UNIJNE

Menu dodatkowe

Informacja o projektach dofinansowanych przez Unię Europejską

Projekty aktualnie realizowane

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”, Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0084/16, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości nie większej niż 2 380 132,67 zł.

Projekty zakończone

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zakończyło realizację projektów w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec”. Inwestycja objęła swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie pomiędzy ulicami Tysiąclecia i Piastów w Bolesławcu oraz budowę wodociągu tranzytowego z Bolesławca do miejscowości Mierzwin.

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – przygotowanie dokumentacji”. Zakres projektu obejmuje dokumentację niezbędną do aplikowania o środki na realizację zadania inwestycyjnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.