PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Projekty realizowane

Menu dodatkowe

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

 

     W dniu 28 października 2016 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król i Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości nie większej niż 2 380 132,67 zł.

Przebudowa oczyszczalni rozpocznie się wiosną 2017 roku i potrwa do połowy 2018 roku.

W ramach projektu planowane są do wykonania następujące prace: budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, separatora piasku, automatycznej zlewni ścieków dowożonych,zagęszczacza grawitacyjnego, rurociągów międzyobiektowych i linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych. Zostaną wymienione pompy, dyfuzory, mieszadła, wszystkie koryta, zastawki, barierki oraz pomosty na bloku biologicznym. Ponadto zostaną zakupione dwa wozy asenizacyjne (cysterny) i ciągnik rolniczy, którymi będą transportowane osady ściekowe do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu w celu poddania ich dalszej obróbce.

Kontakt

ikonkaBolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Biuro Obsługi Klienta

Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Mapa lokalizacyjna

[obiekt mapy] PWiK Bolesławiec - mapka lokalizacyjna

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.