PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Projekty realizowane

Menu dodatkowe

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

 

  • Listopad 2017 r. – zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz budynek mechanicznego podczyszczania ścieków:
  • 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nasiennej 6 w Legnicy na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji  celów Projektu: ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz przyczepy ciężarowej.
  • Wrzesień 2017r. – trwają prace budowlane na oczyszczalni – zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz budynek mechanicznego podczyszczania ścieków:

 

  • 27.07.2017 r. -  podpisany został aneks do Umowy o dofinansowanie, w którym uaktualniono planowany całkowity koszt realizacji Projektu (4 170 826,08 zł brutto) oraz wysokość dofinansowania UE (2 174 213,17 zł).
  • Na początku lipca 2017 r. dokonano odbioru pierwszych robót budowlanych – ustawienia studni pod budynkiem mechanicznego podczyszczania ścieków. W miejscu realizacji inwestycji zostały zamontowane również dwie tablice z informacją o realizowanym Projekcie.
  • W maju 2017 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy na oczyszczalni ścieków przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje (zgodnie z umową z dnia 4 maja 2017 roku) Konsorcjum firm: Lider- Komplet Inwest Sp. z o.o. oraz Partner – Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego.
  • W dniu 24 marca 2017 r. zawarta została umowa na realizację zadania pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” z Konsorcjum firm: Lider - Adamczyk i Syn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) oraz Konsorcjant – Quantum-Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Bielsku-Białej). Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30.06.2018 roku. 
  • W dniu 28 października 2016 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król i Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

____________________________________________________________________________________________________

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości nie większej niż 2 380 132,67 zł.

Przebudowa oczyszczalni rozpocznie się wiosną 2017 roku i potrwa do połowy 2018 roku.

W ramach projektu planowane są do wykonania następujące prace: budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, separatora piasku, automatycznej zlewni ścieków dowożonych,zagęszczacza grawitacyjnego, rurociągów międzyobiektowych i linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych. Zostaną wymienione pompy, dyfuzory, mieszadła, wszystkie koryta, zastawki, barierki oraz pomosty na bloku biologicznym. Ponadto zostaną zakupione dwa wozy asenizacyjne (cysterny) i ciągnik rolniczy, którymi będą transportowane osady ściekowe do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu w celu poddania ich dalszej obróbce.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.