PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Aktualności - news

Portugalczycy w PWiK Bolesławiec

To było bardzo intersujące napić się tak doskonałej wody z waszych wodociągów, a miasto jest piękne i ciekawie było doświadczyć spotkań z mieszkającymi tu ludźmi”

Na początku sierpnia naszą Spółkę odwiedziła delegacja portugalskich przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw branży wodociągowej.

Piętnastoosobowa grupa Portugalczyków przybyła do Bolesławca na zaproszenie firmy Grundfos – światowego lidera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie pomp i technologii uzdatniania wody oraz w technologii monitoringu i sterowania procesami dystrybucji wody.
W ramach partnerskiej współpracy firma Grundfos wdraża w PWiK Bolesławiec najnowocześniejsze swoje technologie.

System do monitorowania strat wody, system redukcji ciśnienia w sieci, najnowocześniejsze narzędzia informatyczne do monitorowania i sterowania procesami na obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych są technologiami testowanymi właśnie w Bolesławcu. Wyniki testów dają firmie Grundfos wiele bardzo ważnych informacji, które pozwalają jeszcze bardziej unowocześnić wdrożone technologie i jednocześnie są inspiracją do tworzenia kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

Dla nas pozytywnymi efektami tej współpracy jest znaczące ograniczenie strat wody, ograniczenie ilości awarii wodociągowych oraz oszczędność energii elektrycznej. Wszystko to pomogło zachować cenę za wodę i ścieki, przez dwa ostatnie lata i trzy następne, na niezmienionym poziomie.

Delegacja z Portugalii przyjechała zobaczyć jak wygląda zastosowanie technologii firmy Grundfos w praktyce na bolesławieckich obiektach wodociągowych. Duże wrażenie zrobił na nich niski poziom strat wody w sieci oraz nowoczesny system monitoringu obiektów wod-kan. Zachwalali również smak bolesławieckiej wody z kranu, piękno miasta i życzliwość Polaków.

Relację ze spotkania można obejrzeć klikając link: https://www.youtube.com/watch?v=2gHdl3yHENQ

Delegacja z Portugalii. Fotografie: Telewizja Bolesławiec
Skąd się bierze woda w kranie i czy można ją pić? Co to jest filtr wody i jak działa? Co się dzieje ze ściekami? Jak są oczyszczane? Czego nie wrzucać do muszli klozetowej?

 

Na te, i wiele innych pytań, uzyskali odpowiedź uczniowie trzecich klas z terenu gminy Bolesławiec. Spotkania edukacyjne „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. W nowej formule zajęć warsztatowych dzieci samodzielnie wykonują ciekawe zadania. Poznają m.in. obieg wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej wykorzystania przez ludzi oraz sprawdzają co się rozpuszcza, a co się nie rozpuszcza w wodzie. Największy entuzjazm wzbudził eksperyment polegający na wykonaniu modelu filtra wody. Uczniowie z niedowierzaniem patrzyli, jak brudna woda, po przepłynięciu przez wykonany własnoręcznie filtr, staje się klarowna. Przekonali się, że piasek i kruszywo są w stanie oczyścić wodę.

Na zakończenie warsztatów wszyscy z apetytem pili wodę kranową z owocami i ziołami. Dla niektórych było to całkowicie nowe doświadczenie. Przyzwyczajeni do picia kolorowych napojów i słodzonych soków ze zdumieniem odkryli, że aby smacznie i zdrowo ugasić pragnienie wystarczy do szklanki w wodą z kranu dodać sezonowe owoce lub plasterek cytryny i listek mięty.

Po części warsztatowej uczniowie udali się na wycieczkę do Stacji Uzdatniania wody SUW Modłowa i na oczyszczalnię ścieków.

Wiosenną edycję spotkań z PWiK’iem zakończył konkurs składający się z dwóch części. Część pisemna polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu sprawdzającego. W drugiej części uczniowie szkół mieli za zadanie wykonać plakat promujący picie wody z kranu jako przejaw proekologicznego stylu życia.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej: Maja Giera. Drugie równorzędne miejsce zajęli: Klaudia Szylkiewicz ze szkoły w Ocicach, Anna Kabrowska  ze szkoły w Trzebieniu oraz Julia Gowra ze szkoły w Kraśniku Dolnym. Trzecie miejsce zajęło dwoje reprezentantów szkoły w Kruszynie:  Natalia Pawlus i Karol Janiec.

Za wykonane plakaty zostały wyróżnione trzy szkoły: SP w Dąbrowie Bolesławieckiej, ZSP w Ocicach, ZSP w Kraśniku Dolnym i ZSP w Trzebieniu.

Nagrodę główną w konkursie finałowym akcji edukacyjnej „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” - poidełko wody pitnej, zdobyła Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej.

Wiosenna edycja spotkań edukacyjnych odbyła się pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Dutkowskiego - Wójta Gminy Bolesławiec.

Wszystkie spotkania, a było ich 9, łącznie z konkursem przygotowała i prowadziła Pani Agnieszka Turowska. Prezes PWiK Pan Józef Król w podsumowaniu, szczególnie dziękował  dzieciom, nauczycielom i dyrektorom wszystkich gminnych szkól za udział i duże zaangażowanie  w tym wspólnym edukacyjnym przedsięwzięciu.

Pomoc w sfinansowaniu tego wydarzenia otrzymaliśmy z Gminy Bolesławiec i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej
 • Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym
  Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym
 • Szkoła Podstawowa w Trzebieniu
  Szkoła Podstawowa w Trzebieniu

 

Laboratorium PWiK w Bolesławcu jest jednym z najlepszych w Polsce

 

Działające w bolesławieckich wodociągach laboratorium od dwunastu lat posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie. Taki certyfikat jest gwarancją rzetelności wykonywanych badań wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska. Każdego dnia nasze laboratorium bada jakość wody spożywanej przez mieszkańców miasta Bolesławiec, gminy Bolesławiec oraz gminy i miasta Lwówek Śląski. Dodatkowo jakość wody jest kontrolowana w systemie on-line. W najbardziej newralgicznych miejscach sieci wodociągowej zamontowane są urządzenia elektroniczne, tzw. BACMONY, wyposażone w mikroskopy stale badające jakość wody, dzięki czemu możemy bardzo szybko reagować na ewentualne zmiany jej parametrów.

W kwietniu bieżącego roku nasze laboratorium, jako pierwsze w Polsce, uzyskało certyfikat akredytacji na podstawie znowelizowanych przepisów normy PN-ISO/IEC 17025:2018-02. Oceny zgodności z przywołaną normą dokonała niezależna jednostka akredytująca (PCA).

Laboratorium, oprócz wykonywania badań na potrzeby własne, kieruje również swoją ofertę do osób prywatnych (użytkujących studnie przydomowe), zewnętrznych podmiotów gospodarczych produkujących wodę, odprowadzających różnego rodzaju ścieki i osady ściekowe, jak również chcących sprawdzić jakość użytkowanej gleby.

Pozytywna ocena wydana przez PCA potwierdza wysokie kompetencje techniczne, gwarantujące rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań.

Szczegółowe informacje na temat oferty laboratorium PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. można znaleźć na stronie internetowej www.pwik.boleslawiec.pl w zakładce „Laboratorium”.


 

 

PWiK WZOROWĄ FIRMĄ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało uhonorowane tytułem „Wzorowa Firma”. 19 września Dyrektor ds. Technicznych PWiK Grzegorz Kozłowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, statuetkę „Wzorowej Firmy” wraz z certyfikatem.

 Nagroda i przyznany tytuł to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku całego szeregu osób: od właścicieli, poprzez menadżerów, dyrektorów, pracowników, aż do konsumentów. Tytuł „Wzorowa Firma” to także godny podkreślenia symbol sukcesu działających w Polsce przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach zmodernizowały park maszynowy i uzyskały dostęp do najnowszych technologii dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało nominowane do wąskiego grona 12-tu laureatów dolnośląskiej edycji konkursu w kategorii Najlepszy Zakład Gospodarki Komunalnej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W skład Kapituły oceniającej weszli przedstawiciele patronów honorowych, Starostowie oraz grono niezależnych menadżerów. Oceniane były: sposób zarządzania i osiągnięcia przedsiębiorstwa, zastosowanie nowoczesnych technologii, jakość oferowanych produktów i usług oraz współpraca z lokalnymi samorządami, klubami sportowymi i instytucjami kultury.

 


 

PWiK dziękuje za Lwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dziewiątego września 2017 roku, podczas uroczystych obchodów jubileuszu 800 – lecia nadania praw miejskich Lwówkowi Śląskiemu, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna i Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska wręczyły Prezesowi Zarządu PWiK - Józefowi Królowi, statuetkę „Lwa Lwóweckiego” wraz z aktem nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

„Przyjęcie naszej Spółki do grona osób i instytucji, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski, jest dla naszych pracowników ogromnym zaszczytem. Dziękujemy Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej oraz Członkom Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim za to prestiżowe wyróżnienie.” – Józef Król.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w maju 2014 roku. Spółka stanęła przed nie lada wyzwaniem zapewnienia niemal osiemnastu tysiącom mieszkańców gminy i miasta odpowiedniej jakości wody spełniającej krajowe i europejskie normy. Warto pamiętać, że w tym czasie ponad 90% mieszkańców miało do dyspozycji wodę nie spełniającą wszystkich wymogów, dopuszczoną czasowo do spożycia. Dlatego Przedsiębiorstwo pilnie i w pierwszej kolejności zaprojektowało i wykonało własnymi siłami modernizację głównego ujęcia i stacji uzdatniania wody „SUW Lwówek”. Stacja ta  została uroczyście uruchomiona już w maju 2015 roku.

W następnej kolejności Firma zajęła się mniejszymi ujęciami wody w Gradówku i Radomiłowicach. Po wybudowaniu sieci tranzytowej, Gradówek w lipcu 2016 roku został podłączony pod SUW Rakowice a obecnie dociera tam woda z systemu bolesławieckiego. W Radomiłowicach wybudowano i uruchomiono nową studnię i stację uzdatniania wody – od tego czasu wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Lwówek Śląski, podłączeni do wodociągu, korzystają z wody spełniającej wszystkie wymogi rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cała infrastruktura wodociągowa jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana.

PWiK inwestuje również w infrastrukturę kanalizacyjną. W ubiegłym roku Spółka uzyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację na modernizacje oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim w wysokości 2 380 132 zł. roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu b.r., a ich zakończenie przewidziane jest na połowę przyszłego roku. Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnia ścieków będzie w pełni sprawna technologicznie, nowoczesna i nisko energochłonna.

W najbliższym czasie Przedsiębiorstwo będzie kontynuować procesy modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji na lata 2017 – 2021 nadal będą przebudowywane istniejące i budowane nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne,rozbudowany zostanie system monitoringu obiektów i całej infrastruktury oraz będą kontynuowane remonty obiektów budowlanych.


 

.
Edukacja ekologiczna w PWiK w Bolesławcu sp. z o.o. w 2017 roku

 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku mogą od początku roku szkolnego korzystać z nowoczesnego źródełka wody pitnej. Urządzenie jest nagrodą główną w konkursie finałowym wiosennej edycji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez bolesławieckie wodociągi. W klasyfikacji zespołowej uczniowie nagrodzonej szkoły: Jakub Durda i Rafał Herbut zajęli dwa pierwsze miejsca. W części plastycznej konkursu również zwyciężyli uczniowie z Brzeźnika. Chociaż nie znamy z imienia i nazwiska dzieci, które narysowały plakat promujący picie wody z kranu, chcemy im dziś serdecznie pogratulować pięknej pracy.

Zajęcia edukacyjne pod nazwą „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie ściekach i zielonej energii” Spółka prowadzi od 7 lat. Do dnia dzisiejszego prawie cztery tysiące dzieci odwiedziło nasz zakład i poznało tajniki uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Obecnie rozpoczynamy cykl warsztatów jesiennych, w których weźmie udział ponad 570 młodych  miłośników ekologii. W jesiennej edycji spotkań biorą udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta Bolesławiec.

Działania edukacyjne Spółki mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do picia wody z kranu, jako objaw proekologicznej postawy.

Na ujęciu i stacji uzdatniania wody pokazujemy uczestnikom skąd się bierze woda w kranie częstujemy smaczną kranówką. Na oczyszczalni z kolei uczniowie zapoznają się z procesem oczyszczania ścieków i produkcji energii elektrycznej z osadów ściekowych. Wycieczkę po obiektach PWiK poprzedza wykład urozmaicony eksperymentami i dyskusją pomiędzy uczestnikami.

Akcja edukacyjna „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”  jest dofinasowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminę Bolesławiec oraz Gminę Miejską Bolesławiec.

Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi 20 860,88 zł.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 9 900,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

 • Finaliści konkursu
  Finaliści konkursu
 • Hala filtrów SUW Modłowa
  Hala filtrów SUW Modłowa
 • Oczyszczalnia ścieków - zbiornik biogazu
  Oczyszczalnia ścieków - zbiornik biogazu

 

Szanowny Odbiorco naszych usług - zachęcamy do elektronicznego regulowania płatności za faktury

 

PWiK w B-cu Sp. z o.o. z dniem 21 września 2015 roku uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK.

Każdy Nasz Odbiorca, który posiada dostęp do internetu może zalogować się do systemu, aby sprawdzić obecny stan konta oraz dokonać płatności za rachunki (usługa obsługiwana jest przez firmę Blue Media S.A.).

Wystarczy zapoznać się z Regulaminem usługi e-BOK oraz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny naszej stronie www.pwik.boleslawiec.pl.

Korzyści i zalety korzystania z e-BOK:

Oszczędność czasu i wygoda:

 • skrócenie czasu realizacji płatności dzięki błyskawicznemu przelewowi internetowemu;
 • brak konieczności wypełniania formularzy z danymi - do realizacji przelewu nie trzeba już wypełniać żadnych swoich danych z faktury takich jak numer konta, kwota, dane teleadresowe itp.
 • płatność za fakturę bez wychodzenia z domu.

Dostęp 24/7:

 • dostęp do płatności online masz zawsze kiedy potrzebujesz - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

Bezpieczeństwo:

 • już nie musisz się martwić, że pomylisz się przy wypełnianiu danych do przelewu takich jak numer konta czy kwota,
 • jest to bezpieczny przelew realizowany z Twojego konta w banku internetowym

Analiza:

 • poprzez e-BOK można sprawdzać ilość zużytej wody w danym okresie, kwoty faktur VAT; dodatkowo dane można porównać na wykresie słupkowym

 


 

W Bolesławcu „Bacmony” pilnują jakości wody

 

Bolesławieckie wodociągi jako pierwsze w Polsce zamontowały innowacyjne urządzenia firmy Grundfos do bakteriologicznej analizy jakości wody

         Coraz więcej polskich miast promuje picie wody z kranu. Dla prezesów spółek wodociągowych i prezydentów tych miast jest to swego rodzaju zobowiązanie. Słowa „Pijcie wodę z kranu” w ich ustach nabierają głębszego znaczenia i tak naprawdę są deklaracją: „Dbam o to aby naszą wodę można było bez obaw pić prosto z kranu i dołożę wszelkich starań, aby to się nie zmieniło”.

         Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bolesławcu pobiera  wodę ze studni głębinowych. Woda ta jest czysta, pozbawiona zanieczyszczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych, jej mineralizacja odpowiada wodom źródlanym. Jest ona poddawana tylko podstawowym procesom uzdatniania – w filtrach wypełnionych naturalnymi kruszywami o właściwościach oczyszczających.  Ponadto woda w ujęciach jest objęta stałym monitoringiem tzw. on-line, dzięki czemu możemy natychmiast odpowiednio zareagować na ewentualne pogorszenie jej parametrów jakościowych. Bolesławiecka woda z kranu, zwana coraz częściej „Bolesławianką”,  ma dobry smak, zatem należy się spodziewać, że każdy chętnie będzie ją pił. Pod względem ilości składników mineralnych należy do wód niskozmineralizowanych, o zawartości wapnia (50 mg/l), magnezu (6 mg/l) i sodu (11 mg/l) zbliżonych do popularnych wód dostępnych w butelkach.

        Zaopatrujemy w wodę ponad 70 000 mieszkańców miasta Bolesławiec, gminy Bolesławiec oraz gminy i miasta Lwówek Śląski. Łącznie Spółka administruje ponad 500 kilometrami sieci wodociągowej rozdzielczej i tranzytowej. Tak rozległa sieć wymaga szczególnego monitoringu w zakresie jakości przesyłanej wody. Jednym z głównych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jakości wody, jest różnica między czasem potrzebnym do jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, a czasem potrzebnym do zbadania, czy woda jest bezpieczna do picia. Zazwyczaj na wyniki badań laboratoryjnych wody z sieci trzeba czekać jeden do dwóch dni. 

      Sytuacja  zmieniła się gdy firma Grundfos zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce innowacyjne na skalę światową urządzenia zwane GRUNDFOS BACMON. Urządzenie to jest podłączane do wodociągu poprzez mały bajpas, niewielka ilość wody z rurociągu stale przepływa przez podświetloną płytkę pomiarową, która z kolei jest obserwowana przez cyfrowy mikroskop, działający w oparciu o opatentowaną technikę trójwymiarowego skanowania. Urządzenie za pomocą specjalnego algorytmu  rozpoznaje które obserwowane cząstki są bakteriami, a które są zanieczyszczeniami mechanicznymi, zlicza wszystko co widzi oceniając 59 ilościowych parametrów obrazu. Dane są przekazywane bezprzewodowo do centrum zarządzania infrastrukturą PWiK w czasie rzeczywistym, tzn. że w tej samej chwili kiedy pojawi się w sieci szkodliwe zanieczyszczenie, u nas włączy się alarm o skażeniu i będziemy mogli podjąć odpowiednie działania.

     Nasza wieloletnia współpraca z firmą Grundfos i wzajemne dobre doświadczenia spowodowały, że tę technologię po raz pierwszy w Polsce zastosowano właśnie na bolesławieckiej sieci wodociągowej. Sześć sztuk urządzeń GRUNDFOS BACMON zostało zamontowanych w newralgicznych punktach naszego systemu wodociągowego, a wyniki pomiarów automatycznych są regularnie porównywane z wynikami badań laboratoryjnych.

 - Z tym większym przekonaniem Józef Król, prezes Spółki zachęca do picia wody prosto z kranu bo pod względem jakościowym spełnia ona wszystkie standardy krajowe i europejskie, do tego stale jest monitorowana jej jakość nie tylko w ujęciu i stacji uzdatniania, ale dzięki „Bacmonom” również w sieci wodociągowej. Nie waham się powiedzieć, dodaje: Nasza, woda „Bolesławianka” jest dobra i jest jednym z największych skarbów Bolesławca, dlatego tak bardzo dbamy o jej bezpieczeństwo.


 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.