PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Aktualności - news

PWiK WZOROWĄ FIRMĄ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało uhonorowane tytułem „Wzorowa Firma”. 19 września Dyrektor ds. Technicznych PWiK Grzegorz Kozłowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, statuetkę „Wzorowej Firmy” wraz z certyfikatem.

 Nagroda i przyznany tytuł to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku całego szeregu osób: od właścicieli, poprzez menadżerów, dyrektorów, pracowników, aż do konsumentów. Tytuł „Wzorowa Firma” to także godny podkreślenia symbol sukcesu działających w Polsce przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach zmodernizowały park maszynowy i uzyskały dostęp do najnowszych technologii dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało nominowane do wąskiego grona 12-tu laureatów dolnośląskiej edycji konkursu w kategorii Najlepszy Zakład Gospodarki Komunalnej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W skład Kapituły oceniającej weszli przedstawiciele patronów honorowych, Starostowie oraz grono niezależnych menadżerów. Oceniane były: sposób zarządzania i osiągnięcia przedsiębiorstwa, zastosowanie nowoczesnych technologii, jakość oferowanych produktów i usług oraz współpraca z lokalnymi samorządami, klubami sportowymi i instytucjami kultury.

 


 

PWiK dziękuje za Lwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dziewiątego września 2017 roku, podczas uroczystych obchodów jubileuszu 800 – lecia nadania praw miejskich Lwówkowi Śląskiemu, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna i Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska wręczyły Prezesowi Zarządu PWiK - Józefowi Królowi, statuetkę „Lwa Lwóweckiego” wraz z aktem nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

„Przyjęcie naszej Spółki do grona osób i instytucji, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski, jest dla naszych pracowników ogromnym zaszczytem. Dziękujemy Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej oraz Członkom Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim za to prestiżowe wyróżnienie.” – Józef Król.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w maju 2014 roku. Spółka stanęła przed nie lada wyzwaniem zapewnienia niemal osiemnastu tysiącom mieszkańców gminy i miasta odpowiedniej jakości wody spełniającej krajowe i europejskie normy. Warto pamiętać, że w tym czasie ponad 90% mieszkańców miało do dyspozycji wodę nie spełniającą wszystkich wymogów, dopuszczoną czasowo do spożycia. Dlatego Przedsiębiorstwo pilnie i w pierwszej kolejności zaprojektowało i wykonało własnymi siłami modernizację głównego ujęcia i stacji uzdatniania wody „SUW Lwówek”. Stacja ta  została uroczyście uruchomiona już w maju 2015 roku.

W następnej kolejności Firma zajęła się mniejszymi ujęciami wody w Gradówku i Radomiłowicach. Po wybudowaniu sieci tranzytowej, Gradówek w lipcu 2016 roku został podłączony pod SUW Rakowice a obecnie dociera tam woda z systemu bolesławieckiego. W Radomiłowicach wybudowano i uruchomiono nową studnię i stację uzdatniania wody – od tego czasu wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Lwówek Śląski, podłączeni do wodociągu, korzystają z wody spełniającej wszystkie wymogi rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cała infrastruktura wodociągowa jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana.

PWiK inwestuje również w infrastrukturę kanalizacyjną. W ubiegłym roku Spółka uzyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację na modernizacje oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim w wysokości 2 380 132 zł. roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu b.r., a ich zakończenie przewidziane jest na połowę przyszłego roku. Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnia ścieków będzie w pełni sprawna technologicznie, nowoczesna i nisko energochłonna.

W najbliższym czasie Przedsiębiorstwo będzie kontynuować procesy modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji na lata 2017 – 2021 nadal będą przebudowywane istniejące i budowane nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne,rozbudowany zostanie system monitoringu obiektów i całej infrastruktury oraz będą kontynuowane remonty obiektów budowlanych.


 

.
Edukacja ekologiczna w PWiK w Bolesławcu sp. z o.o. w 2017 roku

 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku mogą od początku roku szkolnego korzystać z nowoczesnego źródełka wody pitnej. Urządzenie jest nagrodą główną w konkursie finałowym wiosennej edycji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez bolesławieckie wodociągi. W klasyfikacji zespołowej uczniowie nagrodzonej szkoły: Jakub Durda i Rafał Herbut zajęli dwa pierwsze miejsca. W części plastycznej konkursu również zwyciężyli uczniowie z Brzeźnika. Chociaż nie znamy z imienia i nazwiska dzieci, które narysowały plakat promujący picie wody z kranu, chcemy im dziś serdecznie pogratulować pięknej pracy.

Zajęcia edukacyjne pod nazwą „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie ściekach i zielonej energii” Spółka prowadzi od 7 lat. Do dnia dzisiejszego prawie cztery tysiące dzieci odwiedziło nasz zakład i poznało tajniki uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Obecnie rozpoczynamy cykl warsztatów jesiennych, w których weźmie udział ponad 570 młodych  miłośników ekologii. W jesiennej edycji spotkań biorą udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta Bolesławiec.

Działania edukacyjne Spółki mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do picia wody z kranu, jako objaw proekologicznej postawy.

Na ujęciu i stacji uzdatniania wody pokazujemy uczestnikom skąd się bierze woda w kranie częstujemy smaczną kranówką. Na oczyszczalni z kolei uczniowie zapoznają się z procesem oczyszczania ścieków i produkcji energii elektrycznej z osadów ściekowych. Wycieczkę po obiektach PWiK poprzedza wykład urozmaicony eksperymentami i dyskusją pomiędzy uczestnikami.

Akcja edukacyjna „Woda źródło życia, czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”  jest dofinasowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminę Bolesławiec oraz Gminę Miejską Bolesławiec.

Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi 20 860,88 zł.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 9 900,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

 • Finaliści konkursu
  Finaliści konkursu
 • Hala filtrów SUW Modłowa
  Hala filtrów SUW Modłowa
 • Oczyszczalnia ścieków - zbiornik biogazu
  Oczyszczalnia ścieków - zbiornik biogazu

 

Uszczęśliwiliśmy ponad 10 tys. osób!

Podczas tegorocznej parady ceramicznej, poprzedzającej oficjalne otwarcie 23 Bolesławieckiego Święta Ceramiki, nie mogło zabraknąć reprezentacji bolesławieckich wodociągów. Zespół PWiK liczył blisko 80 pracowników wraz z rodzinami. Nasze stroje, we wszystkich odcieniach błękitu i kobaltu, doskonale wpisały się w temat parady „Kobaltowa moda”.

Na czele grupy wodociągowców dzielnie szedł Pan Marek z transparentem „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.”, za nim Pan Wojtek zapodawał z głośnika skoczną piosenkę Jaromira Nohawicy „Pijcie wodę”.

 

W ślad za dźwiękami muzyki jechała cysterna, z której urocze Rusałki czerpały wodę i rozdawały ją spragnionym ochłody widzom. Dalej szło Kierownictwo Spółki w towarzystwie naszej pluszowej maskotki – Kropelki-Kasi i grupy rezolutnych dzieciaczków przystrojonych w barwy błękitu i kobaltu. Za nimi w radosnym nastroju szła reszta pracowników wraz z rodzinami.

 

 

Przez wszystkie dni targów ceramicznych działało przy ul. Kościelnej nasze stoisko, gdzie można było poczęstować się wodą z kranu - schłodzoną lub gazowaną. Na zaostrzenie apetytu na wodę proponowaliśmy bardzo słodkie, ciągutkowe cukierki. Dodatkową atrakcją była w sobotnie popołudnie nasza pluszowa Kropelka, z którą dzieci (i nie tylko), chętnie robili sobie zdjęcia.

 

Podczas parady rozdaliśmy prawie 1 m3 wody z cysterny i ponad 1 m 3 rozdaliśmy na naszym stoisku. Wartość rozdanej wody wyniosła 7,10 zł.

Oznacza to, że za niewiele ponad 7 złotych uszczęśliwiliśmy blisko 10 000 osób kubkiem zimnej wody!

 


 

Szanowny Odbiorco naszych usług - zachęcamy do elektronicznego regulowania płatności za faktury

 

PWiK w B-cu Sp. z o.o. z dniem 21 września 2015 roku uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK.

Każdy Nasz Odbiorca, który posiada dostęp do internetu może zalogować się do systemu, aby sprawdzić obecny stan konta oraz dokonać płatności za rachunki (usługa obsługiwana jest przez firmę Blue Media S.A.).

Wystarczy zapoznać się z Regulaminem usługi e-BOK oraz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny naszej stronie www.pwik.boleslawiec.pl.

Korzyści i zalety korzystania z e-BOK:

Oszczędność czasu i wygoda:

 • skrócenie czasu realizacji płatności dzięki błyskawicznemu przelewowi internetowemu;
 • brak konieczności wypełniania formularzy z danymi - do realizacji przelewu nie trzeba już wypełniać żadnych swoich danych z faktury takich jak numer konta, kwota, dane teleadresowe itp.
 • płatność za fakturę bez wychodzenia z domu.

Dostęp 24/7:

 • dostęp do płatności online masz zawsze kiedy potrzebujesz - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

Bezpieczeństwo:

 • już nie musisz się martwić, że pomylisz się przy wypełnianiu danych do przelewu takich jak numer konta czy kwota,
 • jest to bezpieczny przelew realizowany z Twojego konta w banku internetowym

Analiza:

 • poprzez e-BOK można sprawdzać ilość zużytej wody w danym okresie, kwoty faktur VAT; dodatkowo dane można porównać na wykresie słupkowym

 


 

W Bolesławcu „Bacmony” pilnują jakości wody

 

Bolesławieckie wodociągi jako pierwsze w Polsce zamontowały innowacyjne urządzenia firmy Grundfos do bakteriologicznej analizy jakości wody

         Coraz więcej polskich miast promuje picie wody z kranu. Dla prezesów spółek wodociągowych i prezydentów tych miast jest to swego rodzaju zobowiązanie. Słowa „Pijcie wodę z kranu” w ich ustach nabierają głębszego znaczenia i tak naprawdę są deklaracją: „Dbam o to aby naszą wodę można było bez obaw pić prosto z kranu i dołożę wszelkich starań, aby to się nie zmieniło”.

         Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bolesławcu pobiera  wodę ze studni głębinowych. Woda ta jest czysta, pozbawiona zanieczyszczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych, jej mineralizacja odpowiada wodom źródlanym. Jest ona poddawana tylko podstawowym procesom uzdatniania – w filtrach wypełnionych naturalnymi kruszywami o właściwościach oczyszczających.  Ponadto woda w ujęciach jest objęta stałym monitoringiem tzw. on-line, dzięki czemu możemy natychmiast odpowiednio zareagować na ewentualne pogorszenie jej parametrów jakościowych. Bolesławiecka woda z kranu, zwana coraz częściej „Bolesławianką”,  ma dobry smak, zatem należy się spodziewać, że każdy chętnie będzie ją pił. Pod względem ilości składników mineralnych należy do wód niskozmineralizowanych, o zawartości wapnia (50 mg/l), magnezu (6 mg/l) i sodu (11 mg/l) zbliżonych do popularnych wód dostępnych w butelkach.

        Zaopatrujemy w wodę ponad 70 000 mieszkańców miasta Bolesławiec, gminy Bolesławiec oraz gminy i miasta Lwówek Śląski. Łącznie Spółka administruje ponad 500 kilometrami sieci wodociągowej rozdzielczej i tranzytowej. Tak rozległa sieć wymaga szczególnego monitoringu w zakresie jakości przesyłanej wody. Jednym z głównych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jakości wody, jest różnica między czasem potrzebnym do jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, a czasem potrzebnym do zbadania, czy woda jest bezpieczna do picia. Zazwyczaj na wyniki badań laboratoryjnych wody z sieci trzeba czekać jeden do dwóch dni. 

      Sytuacja  zmieniła się gdy firma Grundfos zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce innowacyjne na skalę światową urządzenia zwane GRUNDFOS BACMON. Urządzenie to jest podłączane do wodociągu poprzez mały bajpas, niewielka ilość wody z rurociągu stale przepływa przez podświetloną płytkę pomiarową, która z kolei jest obserwowana przez cyfrowy mikroskop, działający w oparciu o opatentowaną technikę trójwymiarowego skanowania. Urządzenie za pomocą specjalnego algorytmu  rozpoznaje które obserwowane cząstki są bakteriami, a które są zanieczyszczeniami mechanicznymi, zlicza wszystko co widzi oceniając 59 ilościowych parametrów obrazu. Dane są przekazywane bezprzewodowo do centrum zarządzania infrastrukturą PWiK w czasie rzeczywistym, tzn. że w tej samej chwili kiedy pojawi się w sieci szkodliwe zanieczyszczenie, u nas włączy się alarm o skażeniu i będziemy mogli podjąć odpowiednie działania.

     Nasza wieloletnia współpraca z firmą Grundfos i wzajemne dobre doświadczenia spowodowały, że tę technologię po raz pierwszy w Polsce zastosowano właśnie na bolesławieckiej sieci wodociągowej. Sześć sztuk urządzeń GRUNDFOS BACMON zostało zamontowanych w newralgicznych punktach naszego systemu wodociągowego, a wyniki pomiarów automatycznych są regularnie porównywane z wynikami badań laboratoryjnych.

 - Z tym większym przekonaniem Józef Król, prezes Spółki zachęca do picia wody prosto z kranu bo pod względem jakościowym spełnia ona wszystkie standardy krajowe i europejskie, do tego stale jest monitorowana jej jakość nie tylko w ujęciu i stacji uzdatniania, ale dzięki „Bacmonom” również w sieci wodociągowej. Nie waham się powiedzieć, dodaje: Nasza, woda „Bolesławianka” jest dobra i jest jednym z największych skarbów Bolesławca, dlatego tak bardzo dbamy o jej bezpieczeństwo.


 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.