PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Aktualności - news

Po 27 latach znowu razem

 

Od 1 stycznia 2020 roku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.  Warto wspomnieć, że nasza firma do roku 1993 prowadziła tę działalność na terenie Bolesławca, Wlenia, Lubomierza, Lwówka Śląskiego i Nowogrodźca.

Po 27 latach powróciliśmy, biorąc na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości. Woda to życie, a dobra woda to zdrowie, Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach.  Aby w pełni korzystać z  jej walorów,  trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków. Przeprowadziliśmy szczegółowy audyt, wiemy co trzeba zrobić, mamy też oszacowane koszty.  Stajemy przed dużym wyzwaniem ale wiemy, że sprostamy temu zadaniu ponieważ mamy potencjał i doświadczenie.

W 2014 roku wchodziliśmy do Lwówka Śląskiego, gdzie zastaliśmy podobną sytuację i czas pokazał, że potrafimy sobie radzić w rozmaitych warunkach. We Wleniu konieczne będzie przeprowadzenie szeregu remontów, modernizacji i inwestycji oraz wprowadzenie daleko idących zmian organizacyjnych. Potrzebujemy czasu i dobrej współpracy i już teraz wiemy, że możemy na tę dobrą współpracę liczyć.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych. W pierwszej kolejności opracowaliśmy mapy cyfrowe wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń na terenie Wlenia i okolicznych miejscowości. Na podstawie przeprowadzonego audytu technicznego, zostały dokładnie sprecyzowane cele i zadania oraz został opracowany plan  na kolejne cztery lata. Objęliśmy już monitoringiem pracy strategiczne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Mamy  opracowaną koncepcję modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków we Wleniu. Od 7 stycznia działa po gruntownym remoncie, Biuro Obsługi Klienta oraz telefon pogotowia wodociągowego 994.

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych   i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania miasta i Gminy Wleń na lata 2020 - 2023 zostały zawarte wszystkie zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez naszą Spółkę oraz Miasto i Gminę Wleń w kolejnych latach. Inwestycje te będą realizowane z udziałem finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki), udziałem środków własnych Spółki oraz środków Miasta i Gminy Wleń.

Najważniejsze prace, z punktu widzenia ciągłości usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, będą wykonywane w pierwszej kolejności. Spółka wykona modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu, oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Przygotowana  dokumentacja wstępna na obie inwestycje pozwala na złożenie już wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Wleń obowiązują nowe, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, taryfy za wodę i ścieki. Nowa cena za wodę wzrosła z 5,14 zł do 7, 13 zł za metr sześcienny (1000 litrów), natomiast cena ścieków pozostała bez zmian, tj. 7,28 zł za metr sześcienny, łącznie daje to kwotę 14,41 zł. Usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków należy rozpatrywać łącznie, zatem ceny wzrosły o 16 % w stosunku do ubiegłego roku.       Warto tutaj wspomnieć, że Rada Miasta i Gminy Wleń utrzymała dopłaty do wody i ścieków, więc w rzeczywistości mieszkańcy zapłacą 12,90 zł za metr sześcienny wody i ścieków.

Zarówno w cenie wody jak i ścieków zawarte są koszty udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji co oznacza, że za niecałe 2 zł wzrostu ceny za 1m3 wody, mieszkańcy otrzymują gwarancję szybkiego wdrożenia programu znaczącej poprawy bezpieczeństwa i jakości usług w strategicznym obszarze działalności komunalnej.

Józef Król

 

 

następna strona »

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:15 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.