PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Aktualności - news

  • prezentacja_wlen_4_a-35
Rozpoczęliśmy przygotowania do rozszerzenia działalności o obszar Miasta i Gminy Wleń

 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Pana Artura Zycha Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. przystąpiło do przygotowań związanych z ewentualnym rozszerzeniem działalności Spółki o obszar Miasta i Gminy Wleń. Pierwszym poczynionym krokiem było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Międzygminnym Bóbr (Miasto Bolesławiec i Gmina Bolesławiec), Gminą i Miastem Lwówek Śląski, PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Wleń. W liście tym strony wyraziły wstępna wolę wspólnej realizacji zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i przystąpienie w tym celu Gminy i Miasta Wleń, jako nowego wspólnika, do Spółki PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Dokument ten otwiera drogę do procedur i analiz, które będą podstawą do podejmowania decyzji w kolejnych etapach zadania i na różnych szczeblach decyzyjnych.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń, Prezes Zarządu PWiK, Józef Król zaprezentował profil działalności Spółki oraz krótką historię procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Przedstawiciel prawnego koordynatora zadania, tj. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k., przedstawił harmonogram realizacji poszczególnych faz zadania począwszy od przeprowadzenia audytu technicznego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, poprzez opracowanie projektu planu inwestycyjnego, wycenę wnoszonego przez Miasto i Gminę Wleń majątku, procedury prawne związane z rozszerzeniem działalności Spółki, aż po złożenie wniosku do RZGW we Wrocławiu o zatwierdzenie cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Jeżeli wszystkie etapy zostaną zrealizowane pomyślnie, to już 1 stycznia 2020 roku PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpocznie swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Wleń.

 

Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawioną podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń w dniu 28 lutego 2019 r.

Prezentacja PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

« poprzednia strona   następna strona »

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.