PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Aktualności - news

PWiK dziękuje za Lwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dziewiątego września 2017 roku, podczas uroczystych obchodów jubileuszu 800 – lecia nadania praw miejskich Lwówkowi Śląskiemu, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna i Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska wręczyły Prezesowi Zarządu PWiK - Józefowi Królowi, statuetkę „Lwa Lwóweckiego” wraz z aktem nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

„Przyjęcie naszej Spółki do grona osób i instytucji, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski, jest dla naszych pracowników ogromnym zaszczytem. Dziękujemy Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej oraz Członkom Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim za to prestiżowe wyróżnienie.” – Józef Król.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w maju 2014 roku. Spółka stanęła przed nie lada wyzwaniem zapewnienia niemal osiemnastu tysiącom mieszkańców gminy i miasta odpowiedniej jakości wody spełniającej krajowe i europejskie normy. Warto pamiętać, że w tym czasie ponad 90% mieszkańców miało do dyspozycji wodę nie spełniającą wszystkich wymogów, dopuszczoną czasowo do spożycia. Dlatego Przedsiębiorstwo pilnie i w pierwszej kolejności zaprojektowało i wykonało własnymi siłami modernizację głównego ujęcia i stacji uzdatniania wody „SUW Lwówek”. Stacja ta  została uroczyście uruchomiona już w maju 2015 roku.

W następnej kolejności Firma zajęła się mniejszymi ujęciami wody w Gradówku i Radomiłowicach. Po wybudowaniu sieci tranzytowej, Gradówek w lipcu 2016 roku został podłączony pod SUW Rakowice a obecnie dociera tam woda z systemu bolesławieckiego. W Radomiłowicach wybudowano i uruchomiono nową studnię i stację uzdatniania wody – od tego czasu wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Lwówek Śląski, podłączeni do wodociągu, korzystają z wody spełniającej wszystkie wymogi rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cała infrastruktura wodociągowa jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana.

PWiK inwestuje również w infrastrukturę kanalizacyjną. W ubiegłym roku Spółka uzyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację na modernizacje oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim w wysokości 2 380 132 zł. roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu b.r., a ich zakończenie przewidziane jest na połowę przyszłego roku. Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnia ścieków będzie w pełni sprawna technologicznie, nowoczesna i nisko energochłonna.

W najbliższym czasie Przedsiębiorstwo będzie kontynuować procesy modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji na lata 2017 – 2021 nadal będą przebudowywane istniejące i budowane nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne,rozbudowany zostanie system monitoringu obiektów i całej infrastruktury oraz będą kontynuowane remonty obiektów budowlanych.

« wstecz

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.