PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Urządzenia wodociągowe

Menu dodatkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 139.) prowadzi swoją statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, a od maja 2014 r. również na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, łącznie zaopatrując w wodę ponad 68 tysięcy mieszkańców. Do tego celu wykorzystywana jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 530,1 km.

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGOWY

W skład systemu bolesławieckiego wchodzi łącznie 5 ujęć wody, 4 hydrofornie oraz 4 zbiorniki retencyjne. W systemie tym wyróżniamy dwa niezależne podsystemy:

 1. podsystem „SUW Miejskie”,
 2. podsystem „SUW Trzebień”.

I. Podsystem "SUW Miejskie"

Podsystem SUW Miejskie jest głównym i największym podsystemem wody. W jego skład wchodzą cztery ujęcia wody: „Nowe”, „Stare”, „Modłowa” i „Rakowice” zasilające w wodę miejscowości Bolesławiec, Golnice, Lipiany, Nowa Wieś, Krępnica, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Łąka, Bolesławice, Chościszowice, Dobra, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Otok, Rakowice, Bożejowice, Kraszowice, Nowa, Łaziska i Kruszyn. A od września 2015r. w system ten włączono również Suszki, Żeliszów, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, a także część systemu lwóweckiego: Ustronie, Gaszów, Skała, Włodzice Wielkie, Włodzice Małe, Żerkowice, Chmielno, Brunów, Zbylutów, Skorzynice, Lwówek Śląski (byłe Płakowice), Bielanka, Pieszków, Dworek.

Ujęcia „Nowe”, „Stare”, „Modłowa” zlokalizowane są na terenie miasta Bolesławiec, ujęcie „Rakowice” znajduje się w Rakowicach – miejscowości sąsiadującej bezpośrednio z Bolesławcem. Woda ze wszystkich ujęć trafia do dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ul. Kosiby w Bolesławcu, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia wody oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Stamtąd woda jest rozprowadzana systemem rur wodociągowych do wszystkich odbiorców. Oba zbiorniki wybudowano jeszcze przed  II Wojną Światową.

Zbiornik Kosiby nr 1:

 • rok budowy - 1906
 • powierzchnia zabudowy – 210 m2
 • pojemność –  800 m3
 • teren zajęty przez zabudowę (skarpy) – 510 m2

Zbiornik Kosiby nr 2:

 • rok budowy - 1933
 • powierzchnia zabudowy – 440 m2
 • pojemność –  1600 m3
 • teren zajęty przez zabudowę (skarpy) – 784 m2

W systemie „SUW Miejskie” znajduje się także 5 hydrofornie:

 • hydrofornia Kleeberga ,
 • hydrofornia Kosiby (Żeliszów, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Suszki, Ustronie, Gaszów, Skała, Włodzice Wielkie, Włodzice Małe, Żerkowice, Chmielno, Brunów, Zbylutów, Skorzynice, Lwówek Śląski (byłe Płakowice), Bielanka, Pieszków, Dworek),
 • hydrofornia Kosiby (obszar miasta Bolesławiec m.in. ulice Jagiellonów, Piastów i Kosiby),
 • hydrofornia Golnice,
 • hydrofornia Mierzwin.

Mają one za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie wody w sieci w trakcie maksymalnych godzinowych rozbiorów tak, aby nie wystąpiły niedobory lub braki wody.

Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę pochodzącą z podsystemu „SUW Miejskie” wynosi ok. 50 tysięcy (system bolesławiecki) oraz ok. 4 tysięcy (system lwówecki).

 

II. Podsystem "SUW Trzebień"

Drugi podsystem „Trzebień” ma scentralizowane ujęcie wody w Trzebieniu, z którego woda pod ciśnieniem trafia do Parkoszowa, Starej Olesznej, Kozłowa, Trzebienia Małego oraz do samego Trzebienia.

Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę pochodzącą z systemu ok. 1 520 osób.

LWÓWECKI SYSTEM WODOCIĄGOWY

W skład systemu lwóweckiego wchodzi łącznie 5 ujęć wody, 14 hydroforni oraz 4 zbiorniki retencyjne. W systemie tym wyróżniamy sześć niezależnych podsystemów:

 1. podsystem „SUW Płakowice”,
 2. podsystem „Rakowice Wielkie”,
 3. podsystem „Rakowice Małe”,
 4. podsystem „SUW Lwówek Śląski”,
 5. podsystem „SUW Sobota”,
 6. podsystem „Ujęcie Radomiłowice”.

Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę w systemie Lwówek Śląski wynosi ok. 17 400.

Kontakt

ikonkaBolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Biuro Obsługi Klienta

Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Mapa lokalizacyjna

[obiekt mapy] PWiK Bolesławiec - mapka lokalizacyjna

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.