PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: SUW Rakowice

Menu dodatkowe

Ujęcie "SUW Rakowice"

Ujęcie „Rakowice” jest największym ujęciem w całym systemie wodociągowym. Funkcjonuje od 1961 roku, kiedy odwiercono pierwsze cztery studnie. Stopniowo w kolejnych latach liczba studni ulegała powiększeniu, aż do roku 1987, kiedy ich liczba sięgała 18.

W roku 2014 przeprowadzono gruntowną modernizację całego obiektu, zwiększając tym samym wydajność całego ujęcia do 10 000 m3/d.

Woda surowa pobierana jest z 13 studni głębinowych. Wydajność poszczególnych studni wynosi:

 • studnia nr 1B                   Qh = 80,0 m3/h
 • studnia nr 2B                   Qh = 80,0 m3/h
 • studnia nr 3B                   Qh = 80,0 m3/h
 • studnia nr 4B                   Qh = 80,0 m3/h
 • studnia nr 5                     Qh = 60,0 m3/h
 • studnia nr 6                     Qh = 50,0 m3/h
 • studnia nr 9r                    Qh = 76,0 m3/h
 • studnia nr 10r                  Qh = 84,0 m3/h
 • studnia nr 11r                  Qh = 88,0 m3/h
 • studnia nr 12r                  Qh = 92,0 m3/h
 • studnia nr 13r                  Qh = 97,0 m3/h
 • studnia nr 14r                  Qh = 94,0 m3/h
 • studnia nr 15r                  Qh = 96,0 m3/h
 • Plan sytuacyjny ujęcia „Rakowice”

Woda ze studni transportowana jest dwoma rurociągami lewarowymi na stację uzdatniania wody. Lewar nr 1 obsługuje studnie nr 1B, 2B, 3B, 4B, 5 i 6, natomiast lewar nr 2 – pozostałe.  Woda kierowana jest do istniejącej studni zbiorczej o głębokości 13,5 m oraz średnicy 3 m zlokalizowanej w budynku SUW. Tam woda poddawana jest alkalizacji przy pomocy mleka wapiennego, a następnie tłoczona na układ uzdatniania. W pierwszej kolejności woda surowa trafia do aeratorów ciśnieniowych Ø2100, gdzie następuje jej napowietrzenie. Powietrze doprowadzone jest do aeratorów za pomocą dwóch sprężarek śrubowych (jedna zapasowa) umieszczonych w piwnicy budynku SUW. Napowietrzona woda kierowana jest na układ filtracji jednostopniowej, który składa się z 14 filtrów ciśnieniowych o średnicach 2400 mm umiejscowionych na dwóch ciągach technologicznych. Filtry wyposażone są w drenaż rurowy lateralny, właz dolny, właz boczny rewizyjny, właz górny zasypowy. Zasilanie filtrów odbywa się przez wlot w płaszczu bocznym, wylot znajduje się w dennicy dolnej. Woda z każdego filtru trafia do wspólnego kolektora zakończonego przepływomierzem, który połączony jest z siecią miejską.

Dezynfekcja wody jest wykonywana doraźnie w postaci dozowania roztworu podchlorynu sodu. Istnieje możliwość jego dawkowania w 3 miejscach układu technologicznego: do studni zbiorczej, do poszczególnych aeratorów oraz bezpośrednio do rurociągu wody uzdatnionej wychodzącego ze stacji.

 • Hala filtrów w SUW ”Rakowice”

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie sprężonym powietrzem i wodą surową pobieraną z studni zbiorczej. Popłuczyny trafiają do dwóch odstojników, gdzie są przetrzymywane aż do uzyskania wymaganych efektów oczyszczania. Oczyszczanie popłuczyn zachodzi w odstojniku na drodze sedymentacji grawitacyjnego zagęszczenia osadów, które stanowią głównie wodorotlenki żelaza. Sklarowana ciecz nadosadowa odprowadzana jest do odbiornika, tj. do rzeki Bóbr.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.