PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Sieć kanalizacyjna - Lwówek Śląski

Menu dodatkowe

MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Większość część miasta posiada kanalizację rozdzielczą, jedynie w jego północnym rejonie występuje kanalizacja ogólnospławna, która odprowadza ścieki bezpośrednio do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Na terenie miasta usytuowanych zostało 10 przepompowni ścieków, z czego 5 zlokalizowanych jest w byłych Płakowicach. Na istniejących kolektorach zlokalizowano przelewy burzowe. Ścieki przelewowe odprowadzane są do rzeki Bóbr.


 

SYSTEM KANALIZACYJNY RAKOWICE WIELKIE
(Rok budowy 2006)

Kanalizacja w miejscowości Rakowice Wielkie jest oparta na grawitacyjno-ciśnieniowym układzie sieci. Ze względu na ukształtowanie wsi wykonano 7 przepompowni ścieków, których rurociągi tłoczne łączą się ze sobą i przetłaczają ścieki sanitarne bezpośrednio do oczyszczalni ścieków we Lwówku Śląskim.


 

SYSTEM KANALIZACYJNY RADŁÓWKA
(Rok budowy 2006)

Ścieki sanitarne z miejscowości Radłówka są odprowadzane do kanalizacji miejskiej w zachodniej części miasta. Położenie oraz układ wysokościowy miejscowości wymagały wykonania w miejscowości trzech przepompowni ścieków.


 

SYSTEM KANALIZACYJNY MOJESZ
(Rok budowy 2006)

Położenie oraz układ wysokościowy terenu miejscowości Mojesz pozwalają na odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w układzie grawitacyjnym do sześciu przepompowni, skąd dalej rurociągami tłocznymi ścieki są przetłaczane do kanalizacji miejskiej w południowej jego części.


 

SYSTEM KANALIZACYJNY PŁÓCZKI DOLNE
(Rok budowy 2009)

Kanalizacja w miejscowości Płóczki Dolne jest oparta w całości na grawitacyjnym układzie sieci, która odprowadza ścieki sanitarne do kanalizacji miejskiej.


 

SYSTEM KANALIZACYJNY DĘBOWY GAJ, SOBOTA
(Rok budowy 2012)

System kanalizacyjny dla miejscowości Dębowy Gaj i Sobota został wykonany jako jeden układ
z tłoczeniem ścieków kolektorem tranzytowym do kanalizacji sanitarnej w Mojeszu, skąd odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. 

Kanalizacja w miejscowości Sobota jest oparta na grawitacyjno-ciśnieniowym układzie sieci z dwoma przepompowniami strefowymi dla całej wsi. Główna przepompownia ma za zadanie tłoczyć ścieki do miejscowości Dębowy Gaj.

W miejscowości Dębowy Gaj wykonano kanalizację grawitacyjno-ciśnieniową z jedną przepompownią zbiorczą dla całego układu kanalizacyjnego, do której dopływają ścieki z obu miejscowości. Jej zadaniem jest przetłaczanie ścieków  do kanalizacji znajdującej się w Mojeszu.

 

 

 
 
  • Mapa sieci kanalizacyjnej w systemie Lwówek Śląski

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.