PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Ochrona środowiska

Menu dodatkowe

Koncepcja ochrony środowiska naturalnego narodziła się w XIX wieku, kiedy zaobserwowano znaczne przyspieszenie industrializacji, która powodowała skutki w postaci pojawiania się nowych zagrożeń, między innymi w postaci zanieczyszczeń. Uświadomiono sobie wtedy problem destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko i konieczność ochrony jego zasobów. W XX wieku postępował intensywny rozwój przemysłu. Ta ekspansja, przybierająca często formę czysto rabunkową, spowodowała powstanie kolejnych zagrożeń i co się z  tym łączy, rozwój działań mających na celu ochronę środowiska.

Ochrona Środowiska – jest to całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poza działaniami nieformalnymi takimi jak organizacje i ruchy ekologiczne, stały się w znacznym stopniu sformalizowane i uległy szeroko pojętej globalizacji, a w chwili obecnej ochroną zasobów naturalnych Ziemi zajmują się też instytucje ustawodawcze i wykonawcze o charakterze międzynarodowym. Działania sformalizowane mają na celu wprowadzenie przepisów prawnych regulujących kwestie ochrony środowiska takie jak limity emisji szkodliwych związków, sposoby zagospodarowywania odpadów, zakazy czy promocje konkretnych działań.
Generalnie działania na rzecz ochrony środowiska mają na celu eliminowanie zagrożeń, nie jest to jednak tożsame z zaprzestaniem wszelkiej działalności, takie postępowanie mijałoby się z celem i oznaczałoby cofnięcie się w rozwoju, główną zasadą jest racjonalna eksploatacja zasobów przyrody i rozwój z uwzględnieniem  ochrony środowiska naturalnego w którym żyjemy i nas samych jako najważniejszego elementu tego środowiska.

Główne działania z zakresu ochrony środowiska, o zasięgu globalnym to przede wszystkim wprowadzenie ograniczeń w zakresie emisji szkodliwych związków chemicznych oraz zakaz stosowania szczególnie destrukcyjnych substancji. W skali globalnej kwestiami zajmują się Organizacja Narodów Zjednoczonych i różne komisje międzynarodowe oraz organizacje ekologiczne. Działaniami o charakterze lokalnym jest ochrona cennych ekosystemów i konkretnych bogactw przyrody. Na poziomie krajowym podejmowane są działania o charakterze wykonawczym w stosunku do globalnych założeń, odnoszące się do problemów ekologicznych o mniejszym zasięgu. Jednak ochrona środowiska to także działania znacznie mniej spektakularne, polegające na propagowaniu czystości w otoczeniu, segregacji odpadów, oszczędności bogactw naturalnych poprzez racjonalne korzystanie, np. z wody i energii. Takie działania są możliwe na poziomie poszczególnych jednostek. Każdy człowiek może wykazać się proekologiczną postawą przede wszystkim mając świadomość istniejących zagrożeń, zwłaszcza, że najczęściej to ludzka bezmyślność prowadzi do katastrof ekologicznych.

Ochrona Środowiska po polsku

A jak my to robimy, czyli teoria w praktyce

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.