PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: KARY

Menu dodatkowe

Kary

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  przypomina, iż zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. niżej wymienione przypadki podlegają karze, i tak:

 

(…)1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,

 

podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 

2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym,

 

podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 

3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7,

 

podlega karze grzywny do 5.000 zł.

 

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

 

5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

 

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. (…)

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.