PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: - POLECENIE ZAPŁATY - zgoda na obciążenie rachunku

Menu dodatkowe

Co to jest Polecenie Zapłaty

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

Jest to usługa pozwalająca na automatyczne realizowanie płatności za otrzymane faktury wprost z rachunku klienta. Nie trzeba już pamiętać o terminach opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Udzielając zgody na stosowanie Polecenia zapłaty Państwa bank razem z wierzycielem czyli PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. będzie czuwał nad terminowym realizowaniem płatności. PWiK będzie nadal dostarczało  Państwu  faktury,  lecz to bank będzie czuwał nad opłacaniem ich w terminie.

Klient nadal ma pełną kontrolę nad procesem.

Zasada działania Polecenia zapłaty:

-    w celu uruchomienia Polecenia Zapłaty należy pobrać FORMULARZ zgody na obciążanie rachunku, który dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Łasickiej 17.

-   formularz zgody należy wypełnić podając w nim swoje dane oraz Państwa numer rachunku bankowego, z którego będą pobierane płatności. Dokument zgody należy podpisać. Podpis musi być zgodny ze wzorem podpisów złożonym w Państwa banku. Pozwoli to uniknąć ryzyka odrzucenia zgody przez Państwa bank z powodu braku możliwości identyfikacji podpisu.

-    wypełniony formularz zgody należy złożyć w PWiK a my w porozumieniu z Państwa Bankiem uruchomi powyższą usługę w możliwie najkrótszym terminie od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.

-   od momentu zaakceptowania zgody przez Państwa bank wszystkie kolejne płatności wynikające z rachunków za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków będą realizowane w drodze Polecenia zapłaty (koszt za każde pojedyncze Polecenie Zapłaty wynikać będzie z cennika obowiązującego w Państwa banku).

polecenie zapłaty

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.