PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Projekty zakończone

Menu dodatkowe

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec” (nr projektu: POIS.01.01.00-00-072/13) zrealizowany w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zadania wykonane w ramach projektu to „ Wykonanie sieci kanalizacyjnych wpinających się odpowiednio do ul. Piastów i Tysiąclecia” oraz „Budowa  wodociągu tranzytowego z Bolesławca do Mierzwina”.

Budowa sieci kanalizacji w okolicy ul. Piastów i Tysiąclecia miała na celu podłączenie istniejących na tym terenie budynków do sieci kanalizacji eksploatowanej przez Spółkę oraz uregulowanie umowne zasad dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  Budowa wodociągu tranzytowego z Bolesławca do Mierzwina była jedną ze strategicznych inwestycji 2012 roku. Połączenie to gwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody do miejscowości Mierzwin, Brzeźnik, Ocice, Kraszowice i Nowa ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Rakowice.

 Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji  projektu to 848 951,30 . Ostateczna kwota dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych wyniosła 503 222,13 zł.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przygotowanie dokumentacji” (nr projektu: POIS.01.01.00-00-118/14) został również został zrealizowany w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko i uzyskaniem pozwolenia na budowę na przebudowę oczyszczalni ścieków we Lwówku Śląskim oraz Studium Wykonalności. Wykonana dokumentacja była podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 25 stycznia 2016 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 117 834,00 zł z czego 77 180,00 zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze  środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.