PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Menu dodatkowe

Przekazanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w B-cu Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Odbiorcy usług z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski mają możliwość przekazania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego naszemu Przedsiębiorstwu do eksploatacji.

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe stanowi odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Schemat przebiegu przyłącza wodociągowego

 

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej.

Schemat przebiegu przyłącza kanalizacyjnego

 

Jakie korzyści wynikają z przekazania przyłącza?

Przejmując przyłącze do eksploatacji Przedsiębiorstwo zapewnia komfort i profesjonalną obsługę. W ramach nowej umowy Przedsiębiorstwo dokona niezbędnych napraw przekazanego przyłącza, usunie awarię lub w razie potrzeby wymieni przyłącze na nowe.

A zatem Odbiorca zyska spokój, wygodę i bezpieczeństwo.

 

Jakie koszty są związane z przekazaniem przyłącza?

Koszty utrzymania przyłącza uwzględnione zostaną w cenie wody i ścieków. Cena ta dla Odbiorców, którzy przekazali przyłącze wodociągowe do eksploatacji Przedsiębiorstwu jest wyższa tylko o 15  groszy netto za jeden metr sześcienny od ceny bazowej obowiązującej w taryfie, natomiast cena dla Odbiorców, którzy przekazali przyłącze kanalizacyjne do eksploatacji Przedsiębiorstwu jest wyższa jedynie o 10 groszy netto za jeden metr sześcienny od ceny bazowej obowiązującej w taryfie.

Odbiorca nie zostanie obciążony już kosztami usunięcia awarii lub naprawy przyłączy, których wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

 

Gdzie można załatwić formalności związane z zawarciem umowy?

Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne można przekazać przy minimum formalności. Zazwyczaj jest to jedna wizyta w Biurze. Wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta:

- w Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1 lub

- w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6/1a i podpisać stosowną umowę.

 

ZAPRASZAMY!


 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

(przekazanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do eksploatacji dla PWiK)

Nazwa Odbiorcy Usług: *
 
Adres do korespondencji: *
 
PESEL *
 
Telefon kontaktowy *
 

 

1. Przedmiot umowy: *
 

 

2. Adres nieruchomości: *
 

 

3. Rodzaj budynku: *
 
.
 

 

4. Tytuł prawny do korzytania z nieruchomości
 
nr dokumentu własności (nr księgi wieczystej, inne) *
 
załącznik

 

Oświadczam, iż przyłącze

od dnia podpisania przeze mnie nowej umowy pozostanie w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o.

Przejęcie przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. kosztów utrzymania przyłącza będzie skutkować przeniesieniem Odbiorcy Usług do nowej grupy taryfowej (od 12 czerwca 2018 roku cena 1m3 za odprowadzanie ścieków wzrośnie maksymalnie o 10 groszy/m3).

W przypadku wycofania zgody na przekazanie przyłącza, PWiK zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami poniesionymi na wymianę/usunięcie awarii przyłącza w okresie od dnia przekazania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do dnia cofnięcia zgody.


UWAGI:
Adres e-mail: *
 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.