PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Menu dodatkowe

Przekazanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w B-cu Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Odbiorcy usług z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski mają możliwość przekazania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego naszemu Przedsiębiorstwu do eksploatacji.

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe stanowi odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Schemat przebiegu przyłącza wodociągowego

 

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej.

Schemat przebiegu przyłącza kanalizacyjnego

 

Jakie korzyści wynikają z przekazania przyłącza?

Przejmując przyłącze do eksploatacji Przedsiębiorstwo zapewnia komfort i profesjonalną obsługę. W ramach nowej umowy Przedsiębiorstwo dokona niezbędnych napraw przekazanego przyłącza, usunie awarię lub w razie potrzeby wymieni przyłącze na nowe.

A zatem Odbiorca zyska spokój, wygodę i bezpieczeństwo.

 

Jakie koszty są związane z przekazaniem przyłącza?

Koszty utrzymania przyłącza uwzględnione zostaną w cenie wody i ścieków. Cena ta dla Odbiorców, którzy przekazali przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do eksploatacji Przedsiębiorstwu będzie wyższa tylko o 10 groszy netto za jeden metr sześcienny od ceny bazowej obowiązującej w taryfie (dla ceny ścieków dopiero od czerwca 2018 r. po ogłoszeniu nowych taryf).

Odbiorca nie zostanie obciążony już kosztami usunięcia awarii lub naprawy przyłączy, których wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

 

Gdzie można załatwić formalności związane z zawarciem umowy?

Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne można przekazać przy minimum formalności. Zazwyczaj jest to jedna wizyta w Biurze. Wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta:

- w Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1 lub

- w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6/1a i podpisać stosowną umowę.

 

ZAPRASZAMY!


 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

(przekazanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do eksploatacji dla PWiK)

Nazwa Odbiorcy Usług: *
 
Adres do korespondencji: *
 
PESEL *
 
Telefon kontaktowy *
 

 

1. Przedmiot umowy: *
 

 

2. Adres nieruchomości: *
 

 

3. Rodzaj budynku: *
 
.
 

 

4. Tytuł prawny do korzytania z nieruchomości
 
nr dokumentu własności (nr księgi wieczystej, inne) *
 
załącznik

 

Oświadczam, iż przyłącze

od dnia podpisania przeze mnie nowej umowy pozostanie w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o.

Przejęcie przez PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. kosztów utrzymania przyłącza będzie skutkować przeniesieniem Odbiorcy Usług do nowej grupy taryfowej (od 12 czerwca 2018 roku cena 1m3 za odprowadzanie ścieków wzrośnie maksymalnie o 10 groszy/m3).


UWAGI:
Adres e-mail: *
 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:15 do 14:45

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:30 do 15:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.