PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: - ZMIANA ODBIORCY USŁUG (protokół zdawczo-odbiorczy)

Menu dodatkowe

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Protokół stanowi załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, skutkujący rozwiązaniem umowy z Odbiorcą zdającym i zawarcie nowej umowy z Odbiorcą przejmującym.


ODBIORCA ZDAJĄCY

Symbol Odbiorcy Usług
 

*"Symbol Odbiorcy Usług"  to 6-cyfrowy numer znajdujący się na fakturze pod nazwą "NABYWCA: ___"

Imię i nazwisko/Nazwa Odbiorcy Usług
 
Adres do korespondencji Odbiorcy zdającego
 
Telefon kontaktowy
 

ODBIORCA PRZEJMUJĄCY

Imię i nazwisko/Nazwa Odbiorcy Usług *
 
Adres do korespondencji Odbiorcy przejmującego
 
PESEL (pole wymagane tylko w przypadku osób fizycznych)
 
NIP (pole wymagane tylko w przypadku osób prawnych)
 
REGON (pole wymagane tylko w przypadku osób prawnych)
 
Telefon kontaktowy *
 
Tytuł prawny korzystania z nieruchomości (nr księgi wieczystej): *
 
załącznik
 

W związku ze sprzedażą nieruchomości / lokalu w *
 
przy ul.
 

składam/-y oświadczenie o stanie wodomierza głównego/lokalowego i/lub wodomierza dodatkowego:

wodomierz nr *
 
stan: *
 
data odczytu: *
 
podlicznik nr
 
stan:
 
data odczytu:
 

 
Odbiorca zdający: oświadczam, że podany stan wodomierza stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
Adres e-mail:
 

 
Odbiorca przyjmujący: oświadczam, że podany stan wodomierza jest podstawą do rozliczania mnie z tytułu zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ściekó oraz zobowiązuję się regulować należności począwszy od podanego stanu wodomierza *
Adres e-mail: *
 

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.